Dr. Sadiye Kuş

Dermatoloji

Dermatoloji

Zona

Zona, daha önce suçiçeği geçirmiş bireylerde görülür. Su çiçeğine neden olan virüs, suçiçeği düzeldikten sonra merkezi sinir sisteminde dorsal kök ganglionunda uykuya yatar. Bireyin bağışıklığını etkileyen ateşli hastalık, yorgunluk, uykusuzluk, stres gibi basit durumlarda ya da bağışıklık sistemini baskılayan ağır hastalıklarda uyanır ve reaktive olur. Kütanöz sinirler boyunca ilerleyip deriye ulaşır ve deri hücrelerini enfekte eder.

Herhangi bir yaş grubunda görülebilir. Ağrı, hassasiyet ya da tam tariflenemeyen karıncalanma gibi hisler eşlik edebilir. 
Herhangi bir yaş grubunda görülebilir. Ancak 60 yaş üzeri kişilerde gençlere oranla daha ağrılı seyredebilir. Hatta enfeksiyon geriledikten sonra bile “postherpetik nöralji” adı verilen aylarca sürebilen ağrı yakınması olabilir. 
Zona döküntüsü küçük veziküller (su dolu kabarcıklar), sulantı ve kabuklanma şeklinde kendini gösterir. Dermatom adı verilen bir hat izler ve tek taraflı olur. 
Tedavisi dermatoloji uzmanı kontrolünde olmalıdır. Hekim tarafından gerekli görülürse ağızdan kullanılabilecek ilaçlar hastalığın süresini kısaltıp ağrıyı azaltabileceği için hastanın ilk 48 en geç 72 saat içinde yakalanması önemlidir. Göz tutulumu varsa hiç vakit kaybetmeden mutlaka göz doktoruna da başvyrmak gerekmektedir.
Zona geçiren bir kişi daha önce suçiçeği geçirmemiş bir kişiye suçiçeği bulaştırabilir.